درباره ما

استودیو طراحی و معماری ساختمان مهدی حذرخانی(ایران آرشیتکت)

طراحی نظارت و اجراء
آماده ارائه خدمات طراحی معماری از قبیل :
مطالعات فاز صفر (مطالعات و کسب اطلاعات درارتباط با نیازهای پروژه و استانداردهای شهرداری)
نقشه های فاز یک(پیاده کردن اطلاعات کسب شده درقالب طرح ها و نقشه های اولیه برای کسب جواز ساخت)
نقشه های فاز دو(نقشه های اجرایی براساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه)
نقشه های اجرایی(با ارائه جزئیات و رعایت اصول و استانداردهای مباحث مقررات ملی ساختمان)
طراحی انواع ساختمان ها با کاربری تجاری ، مسکونی ، فرهنگی و اداری ، باغ ویلا ، باغچه…
طراحی انواع محوطه و لند اسکیپ ، بام سبز ، تراس سبز …
طراحی انواع نما های ساختمان ، اجرایی و نمای مصوب شهرداری …. می باشد .